Nariadenie o pichnutí sa ihlou (NastV)

Nariadenie o pichnutí sa ihlou (NastV) je relevantné najmä v oblastiach nemocníc a zdravotníctva a upravuje opatrenia na zabránenie rizika zranení a infekcií spôsobených ostrými alebo špicatými lekárskymi nástrojmi. Preto sa musí predovšetkým dodržať nasledovné:
  • musí sa zabrániť používaniu ostrých alebo špicatých lekárskych nástrojov pomocou zmeny postupu a musia sa používať lekárske nástroje s integrovanými bezpečnostnými a ochrannými mechanizmami;
  • je zakázané opätovne nasadiť ochranný kryt na použitú ihlu;
  • musí sa definovať a realizovať v praxi bezpečná manipulácia s ostrými a špicatými lekárskymi nástrojmi, ako aj ich likvidácia. Pre likvidáciu sa musia pripraviť zreteľne označené nádoby v dostatočnom počte, ktoré sú dostatočne odolné proti prepichnutiu a zlomeniu, vodotesné, pevne uzatvárateľné a nepriehľadné.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž