Irányelvek (EK)

Az osztrák munkavállaló-védelmi rendelkezések az EK átültetett irányelvei (1992-ig: EGK). Ezek az irányelvek a minimális követelményeket jelentik és át kell ültetni őket a nemzeti jogba. Az ASchG és rendeletei a 89/391/EGK Munkavállalók védelmére vonatkozó keretirányelv és annak egyedi irányelvei átültetését jelentik.

AUVA App

hu

Impresszum