Impresum

Izdavač i nakladnik

Opća ustanova za osiguranje od nesreća (AUVA)
Adalbert-Stifter-Straße 65
1200 Beč
Tel. 05 93 93-20000

Nadležni sud: Beč
DVR: 0024163
Identifikacijski broj obveznika PDV-a: ATU 162 117 02

www.auva.at

Tehnička realizacija

TechTalk Software Support Handelsgesellschaft m.b.H.
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Beč

Uredništvo

mag. ing. Christian Schenk, AUVA

Svoje povratne informacije uputite na: mobile-apps@auva.at

AUVA impresum

AUVA je nositelj socijalnog osiguranja i tijelo javnog prava.
Službe za nadzor su: Savezno ministarstvo zdravlja i Savezno ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača.

Pravni odnosi nastali upotrebom ovih internetskih stranica podliježu zakonima koji se primjenjuju u Austriji, posebno socijalnom pravu, zakonu o zaštiti podataka, zakonu o medijima, autorskim pravima, zakonu o e-trgovini i drugim relevantnim pravnim normama. Nadležni sud za pravne sporove koji nastanu uslijed korištenja ove knjižnice multimedijskih sadržaja nalazi se u Beču.

Informacije i objašnjenja iz ove knjižnice multimedijskih sadržaja nisu obvezujući. AUVA ne preuzima odgovornost za točnost ili cjelovitost sadržanih informacija i iz njih ne mogu proisteći nikakva jamstva, osiguranja ili ostali pravni zahtjevi. Pogreške u sadržaju bez odlaganja će se ispraviti čim se utvrde. Ne preuzima se nikakva materijalna ili pravna odgovornost za pružatelje informacija na koje će se u knjižnici medijskih sadržaja upućivati putem hiperveza.

Sadržaj ove knjižnice multimedijskih sadržaja zaštićen je autorskim pravima.

Cjeloviti impresum prema zakonu o medijima, paragraf 24., možete pronaći ovdje:

AUVA impresum

AUVA aplikacije

bks

Impresum