AUVA (Všeobecná úrazová poisťovňa)

AUVA je najväčší poskytovateľ zákonného úrazového poistenia pre približne 3 milióny zárobkovo činných osôb, 1,3 milióna žiakov a študentov, ako aj pre početné dobrovoľné pomocné organizácie (napr. dobrovoľní hasiči). Jednou z hlavných úloh poisťovne AUVA (okrem ošetrovania úrazov, rehabilitácie a vyplácania dôchodku) je prevencia pracovných úrazov a chorôb z povolania, tieto služby sú vnímané okrem iného prostredníctvom bezplatného podnikového poradenstva, školiacich a informačných médií (napr. brožúry, časopisy, filmy, plagáty), ako aj seminárov a odborných vzdelávaní. Okrem toho AUVA ponúka prostredníctvom služieb prevencie bezplatnú starostlivosť pre malé podniky s maximálne 50 zamestnancami cez svoje centrá prevencie. Pre ďalšie informácie si pozrite aj internetovú stránku www.auva.at.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž