Kratice

Najčešće upotrebljavane kratice u vezi sa zaštitom zaposlenika i evaluacijama su:
AG: poslodavac
AI: radna inspekcija
AM: liječnik medicine rada
AN: zaposlenik
AUVA: Opća ustanova za osiguranje od nesreća
BKo: koordinator za gradilište
BauV: Uredba o zaštiti građevinskih radnika
BSB: službenik za zaštitu od požara
BSW: čuvar za prevenciju požara
EH: osoba koja prva priskače u pomoć
PFK: stručnjak za sprečavanje nesreća
SFK: stručnjak za sigurnost
SVP: predstavnik za sigurnost
VAEB: osiguravajuće društvo za željeznice i rudarstvo
VAI: inspektor rada za promet

PSA-V: Uredba o osobnoj zaštitnoj opremi (ASchG)
PSASV: Sigurnosna uredba o osobnoj zaštitnoj opremi (GeWO)

AUVA aplikacije

bks

Impresum