Akreditiranje

Pod „akreditiranjem” (lat. accredere = pokloniti povjerenje) podrazumijeva se službeno priznanje da je ispitno, nadzorno ili certifikacijsko tijelo ovlašteno za izvođenje ispitivanja, nadzora i/ili certificiranja. Tako je primjerice AUVA akreditirana za ispitivanje određene osobne zaštitne opreme. Pravna je osnova za akreditiranje u Austriji Zakon o akreditiranju (AkkG).

AUVA aplikacije

bks

Impresum