Poplašné zariadenia

Úrad môže predpísať používanie poplašných zariadení, keď hrozí, že vznik predvídateľného nebezpečenstva nebudú môcť vnímať všetci zamestnanci, a tak im nezostane dostatok času na únik alebo vykonanie protiopatrení. Pozrite aj Bezpečnostné osvetlenie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž