Samostalna radna mjesta

Na radnim mjestima s povećanom opasnosti od nesreće ili u slučaju udaljenih radnih mjesta smije samo jedan zaposlenik biti zaposlen, ako je zajamčen učinkovit nadzor. To se može zajamčiti kontrolnim pozivima ili kontrolnim ophodnjama, napravama za nadzor osoba ili drugim tehničkim odn. organizatorskim mjerama. Brošure ZAI o www.eval.at – „Informativna zbirka”

AUVA aplikacije

bks

Impresum