Samostatné pracovné miesta

V prípade pracovných miest so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu alebo odľahlých pracovných miest smie zamestnanec sám vykonávať prácu iba vtedy, keď je zabezpečené účinné monitorovanie. Toto môže byť v závislosti od situácie zabezpečené prostredníctvom kontrolných telefonátov alebo kontrolných obchádzok, osobných monitorovacích systémov alebo iných technických, príp. organizačných opatrení. Na www.eval.at –„Infosammlung“ (Zbierka informácií) – sa nachádzajú príslušné brožúry ZAI.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž