Vypočutie a spoluúčasť

Pojem „vypočutie“ znamená povinnosť zamestnávateľa vypočuť si zamestnancov v oblasti všetkých otázok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovnom mieste. „Spoluúčasť“ prekračuje rámec vypočutia a predstavuje právo spolurozhodovania pri vykonávaní určitých rozhodnutí ako výber pracovných prostriedkov, pracovných látok alebo osobných ochranných prostriedkov. Právo na spoluúčasť majú predovšetkým podnikové rady alebo bezpečnostní dôverníci (BD). Ak nie sú menované ani zastupiteľské orgány zamestnancov (napr. podniková rada), ani BD, musia sa zapojiť priamo zamestnanci.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž