Zamestnávateľ a ochrana zamestnancov

Každý zamestnávateľ je povinný aktívne dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a priebežne zlepšovať pracovné podmienky. Samotné dodržovanie predpisov na ochranu zamestnancov nie je na základe formulácií zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) možné (pozrite aj Ochranné ciele). Vyžadujú sa niektoré zmeny, týkajúce sa podnikovej ochrany zamestnancov, najmä v rámci evalvácie pracovného miesta.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž