Zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) – štruktúra

Zákon na ochranu zamestnancov (ASchG) je základom pre ochranu zamestnancov pri výkone práce. Je rozdelený do desiatich tematických odsekov:
§§ 1 až 18: Všeobecné ustanovenia
§§ 19 až 32: Pracoviská a staveniská
§§ 33 až 39: Pracovné prostriedky
§§ 40 až 48: Pracovné látky
§§ 49 až 59: Zdravotný dohľad v podniku
§§ 60 až 72: Pracovné postupy a pracovné miesta
§§ 73 až 90: Služby prevencie
§§ 91 až 101: Úrady a postupy
§§ 102 až 127: Prechodné ustanovenia, zrušenie právnych predpisov
§§ 128 až 132: Záverečné ustanovenia
K zákonu na ochranu zamestnancov (ASchG) existuje v súčasnosti okolo 30 vykonávacích ustanovení, ústrednými nariadeniami sú napríklad: nariadenie o pracovných prostriedkoch (AM-VO), predpisy o pracovisku (AStV), stavebné nariadenie (BauV) a nariadenie o limitných hodnotách (GKV 2011).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž