Ochrana zamestnancov v Rakúsku

Všeobecne možno rozlišovať takzvanú „Technickú ochranu zamestnancov“ a „Ochranu používania“.
Technická ochrana zamestnancov – reprezentovaná predovšetkým zákonom o ochrane zamestnancov (ASchG) a jeho nariadeniami – je zameraná na ochranu zamestnancov pri vykonávaní práce. Štruktúra zákona je zostavená tematicky (Pracovné látky, Pracovné prostriedky, Pracoviská, Hluk, Ergonómia atď.).
Zákonné ustanovenia ochrany používania majú osobný charakter a sú zamerané na ochranu určitých zamestnancov. Príkladom sú zákon o pracovnom čase (AZG), zákon o pracovnom pokoji (ARG), zákon o ochrane matiek (MSchG) alebo spolkový zákon o zamestnávaní detí a mladistvých osôb (KJBG a KJBG-VO, pozrite aj Učni).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž