Pracovná inšpekcia

Okrem kontroly, či sa dodržiavajú zákonom stanovené minimálne predpisy, inšpektor (PI) zastáva aj poradenskú funkciu v otázkach prevádzkovej ochrany zamestnancov. Opatrenia už nepredpisuje len inšpektor, ale môže to urobiť už aj samotný podnik (napr. v rámci dokumentovania evalvácie pracovného miesta). Môžete zrealizovať vlastné nápady na aplikáciu právnych (rámcových) predpisov. Pracovná inšpekcia je rozčlenená do 19 regionálnych kontrolných obvodov, pre stavebné práce existuje vlastná pracovná inšpekcia. Pozrite aj Sankcie podľa zákona ASchG.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž