Košara za rad na visini

Košare za rad na visini smiju se podizati samo uz pomoć dizalica, mehaničkih ljestvi ili viličara, tj. samo uz pomoć sredstava koja su dopuštena za podizanje pojedine košare za rad na visini. To je dopušteno u slučaju kada je jedan od sljedeća dva uvjeta ispunjen:
  1. Proizvođač dotičnog sredstva za obavljanje rada izričito je predvidio korištenje košare za rad na visini o kojoj je riječ
  2. Provedeno je ispitivanje sukladnosti prema paragrafu 7. odjelj. 1. Z 8 AM-VO-a za kombiniranje sredstva za rad i košare za rad na visini

AUVA aplikacije

bks

Impresum