Munkakosár

A munkakosarak csak daruval, mechanikus létrával vagy emelővillás targoncával, vagyis a mindenkori munkakosárhoz engedélyezett munkaeszközökkel emelhetők meg. Ez abban az esetben megengedett, ha a következő két feltétel egyike teljesül:
  1. A számításba jövő munkaeszköz gyártója a számításba jövő munkakosár használatát kifejezetten előirányozza
  2. A munkaeszköz/munkakosár kombinációra vonatkozóan az AM-VO 7. § 1. bekezdés 8. pont szerinti alkalmassági vizsgálat elvégzésre került

AUVA App

hu

Impresszum