Liječnik medicine rada

Jedna od službi za prevenciju prema ASchG-u, savjetnici poslodavaca po pitanjima zaštite zdravlja na radnom mjestu. AM treba podupirati i savjetovati poslodavca u svim pitanjima vezanima za zdravlje (djelovanje buke ili opterećenja vibracijama, uzimanje u obzir ergonomije...). Stručna obuka za AM-a nakon završenog studija medicine obuhvaća dvanaestotjedni stručni tečaj. Svako radno boravište mora uzeti u obzir usluge liječnika medicine rada, vremenska minimalna potrošnja i područja djelovanja uređeni su u ASchG-u.

AUVA aplikacije

bks

Impresum