Sredstva za obavljanje rada

Sredstva za obavljanje rada su svi strojevi, aparati, alati, uređaji i oprema, koji su predviđeni da ih zaposlenici koriste. ASchG definira određene zahtjeve u pogledu postavljanja, korištenja, ispitivanja i održavanja sredstava za obavljanje rada. Detaljna odredba nalazi se u Uredbi o sredstvima za obavljanje rada (AM-VO). Poslodavci svojim zaposlenicima smiju samo primjerenu za određeni rad i sigurnosno-tehnički besprijekorna sredstava za obavljanje rada staviti na raspolaganje. Definicija pojma „sredstvo za obavljanje rada” prema paragrafu 2. odjelj. 5 ASchG-a dodatno je obuhvaćena kao definicija pojma „stroj” prema Uredbi o sigurnosti strojeva (MSV 2010).

AUVA aplikacije

bks

Impresum