Munkaeszközök

Munkaeszköz az összes gép, szerkezet, szerszám, készülék és berendezés, amely munkavállalók által történő használatra van előirányozva. Az ASchG speciális követelményeket definiál a munkaeszközök felállítása, használata, vizsgálata és karbantartása tekintetében. A részletes szabályozás a Munkaeszközökre vonatkozó rendeletben (AM-VO) történik. A munkaadóknak csak a mindenkori munkához alkalmas és biztonságtechnikailag kifogástalan munkaeszközöket szabad a munkavállalók rendelkezésére bocsátaniuk. A "munkaeszköz" fogalom definíciója az ASchG 2. § 5. bek. szerint tágabb, mint a gép fogalom definíciója a Gépek biztonságára vonatkozó rendelet (MSV 2010) szerint.

AUVA App

hu

Impresszum