Pracovné prostriedky

Pracovné prostriedky sú všetky stroje, nástroje, náradie, prístroje a zariadenia, ktoré sú určené na používanie zamestnancami. Zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) definuje špeciálne požiadavky týkajúce sa umiestnenia, používania, kontroly a údržby pracovných prostriedkov. Podrobná regulácia sa nachádza v nariadení o pracovných prostriedkoch (AM-VO). Zamestnávatelia smú poskytnúť svojim zamestnancom iba bezchybné pracovné prostriedky, ktoré sú vhodné pre príslušnú prácu a technicky bezpečné. Definícia pojmu „pracovný prostriedok“ podľa § 2 ods. 5 zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) je širšie vymedzená ako definícia pojmu stroj podľa nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž