Munkaeszközökre vonatkozó rendelet (AM-VO)

Az AM-VO az ASchG 3. szakaszára vonatkozó rendelet, amely a munkaeszközökkel kapcsolatos felhasználási és minőségi követelményeket tartalmazza. Az AM-VO tartalmilag négy szakaszra tagolódik:
#. szakasz: Általános rendelkezések (munkaeszközök vizsgálata és karbantartása, használat, kipróbálás...)
#. szakasz: Meghatározott munkaeszközök használata (pl. daruk, munkakosarak, autogénhegesztés...)
#. szakasz: Létrákkal szemben támasztott követelmények
#. szakasz: Általános és speciális minőségi követelmények
Olyan CE-jelölésű munkaeszközöknél, amelyeken nem állapíthatók meg nyilvánvaló hiányosságok, az AM-VO 4. szakasza nem alkalmazható, itt az ASchG 33. § 4. bek. szerinti bizalmi elv érvényes.

AUVA App

hu

Impresszum