Nariadenie o pracovných prostriedkoch (AM-VO)

Nariadenie o pracovných prostriedkoch (AM-VO) je nariadenie k 3. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) a obsahuje požiadavky na používanie, ale aj kvalitu pracovných prostriedkov. Nariadenie AM-VO je obsahovo rozčlenené do štyroch odsekov:
  1. odsek: Všeobecné ustanovenia (Kontrola a údržba pracovných prostriedkov, používanie, odskúšanie...)
  2. odsek: Používanie určitých pracovných prostriedkov (napr. pre žeriavy, pracovné koše, zváranie plameňom...)
  3. odsek: Požiadavky na rebríky
  4. odsek: Všeobecné a špeciálne požiadavky na kvalitu

Pri pracovných prostriedkoch s označením CE, na ktorých sa nezistia žiadne zjavné nedostatky, sa nemusí uplatniť 4. odsek nariadenia AM-VO, v tomto prípade platí princíp dôvery podľa § 33 ods. 4 zákona o ochrane zamestnancov (ASchG).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž