Evalvácia pracovného miesta

Pojem „evalvácia pracovného miesta“ znamená proces, pri ktorom sa systematicky zisťujú a posudzujú nebezpečenstvá v súvislosti s výkonom práce. Potom sa musia v prípade potreby stanoviť opatrenia a výsledky tohto procesu sa musia zapísať do takzvaného „dokumentu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“ (pozrite Dokumentácia) podľa nariadenia o vedení dokumentácie (DOK-VO). Zákonná povinnosť vykonania evalvácie prechádza na samotného zamestnávateľa, v praxi v mnohých prípadoch vykonáva evalváciu odborník na evalváciu. V oblasti ochrany matiek a pre deti a mladistvé osoby existuje zvláštna povinnosť evalvácie. Evalvácia je dôležitá najmä v tých oblastiach, v ktorých zákonodarca nedefinuje žiadne konkrétne detailné popisy, ale ochranné ciele (napr. „vhodné“, „dostatočné“). K téme evalvácie si pozrite aj internetovú stránku www.eval.at. Pozrite aj: Vykonanie evalvácie pracovného miesta, Externí odborníci na evalváciu, Dokončenie evalvácie pracovného miesta, Špeciálne evalvačné povinnosti

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž