Evaluacija radnih mjesta

Pod „evaluacijom radnih mjesta” podrazumijeva se postupak prilikom kojeg se opasnost u povezanosti s radom sistematski ispituju i procjenjuju. Zatim je prema potrebi potrebno postaviti mjere, a rezultate tih postupaka potrebno je zadržati u takozvanim „sigurnosnim dokumentima i dokumentima o zaštiti zdravlja” (pogledajte Dokumentacija) prema Uredbi o dokumentaciji (DOK-VO). Pravni zahtjev za provedbu evaluacije odnosi se na samog poslodavca, no u praksi u mnogim slučajevima evaluaciju provodi stručno osoblje za prevenciju. U zaštiti materinstva i za djecu i mlade postoji posebna obaveza evaluacije. Evaluacija je relevantna prije svega u područjima u kojima zakonodavac nije definirao konkretne detaljne specifikacije nego ciljeve zaštite (npr., „primjereno”, „dovoljno”). O evaluaciji pogledajte i internetsku stranicu www.eval.at. Pogledajte i pod: Provođenje evaluacije radnih mjesta, Vanjski stručnjaci za evaluaciju, Dovršavanje evaluacije radnog mjesta, Posebne obveze evaluacije

AUVA aplikacije

bks

Impresum