Pracovní psychológia

Pracovní psychológovia a iní odborníci v oblasti bezpečnosti práce sú prizvaní v prípade potreby, keď to zamestnávateľ považuje za potrebné, v rozsahu 25 percent (dobrovoľne, samozrejme, aj viac) zákonom stanovenej doby prevencie. Pozrite aj: Kvalifikácia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž