Pracovné priestory

Pracovné priestory sú priestory, v ktorých sú zriadené pracovné miesta pre zamestnancov. Bytové priestory, šatne, sociálne priestory a pod. sa preto nepovažujú za pracovné priestory. Na pracovné priestory sú kladené požiadavky týkajúce sa výšky miestnosti, podlahovej plochy, vzdušného priestoru, vizuálneho kontaktu, osvetlenia denným svetlom a osvetlenia, prevzdušnenia a odvzdušnenia a vnútornej klímy. Pre pracovné priestory bez trvalých pracovných miest alebo časti pracovného priestoru (pozrite aj: fiktívne rozdelenie priestoru), v ktorých zamestnanec nepracuje denne viac ako dve hodiny (napr. kopírovacia miestnosť), existujú výnimky z niektorých týchto požiadaviek. 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž