Pracovný pokoj

Nárok zamestnancov na pokoj cez víkendy a sviatky je definovaný v zákone o pracovnom pokoji (ARG). Výnimky môže upravovať zákon, nariadenie, kolektívna zmluva alebo rozhodnutie. Pre určité skupiny zamestnaných ľudí (napr. učňov, tehotné ženy) existujú výnimky.
Od zákona o pracovnom pokoji (ARG) sa musí odlíšiť zákon o pracovnom čase (AZG), ktorý upravuje pracovný čas a dobu odpočinku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž