Nesposobnost za rad

Nesposobnosti za rad smatra se spriječenost zaposlenika da zbog bolesti, nesreće na radu ili drugog razloga da obavi svoj posao. Od AU treba razlikovati radnu nesposobnost kod koje je snižena radna sposobnost neke osobe zbog tjelesnog ili duhovnog nedostatka na manje od 50% u usporedbi s tjelesno i duhovno zdravom osobom.

AUVA aplikacije

bks

Impresum