Nesreća na radu

Nesrećom na radu smatra se iznenadno i neželjeno nastupanje vremenski ograničenog događaja, koji izvana djeluje štetno na ljudsko tijelo u lokalnoj, vremenskoj i uzročnoj vezi s poslovnim radom. Nakon doživljene nesreće na radu i u slučaju profesionalnih bolesti postoji pravo na usluge zakonskog osiguranja za slučaj nesreće.

AUVA aplikacije

bks

Impresum