Pracovnú úraz

Za pracovný úraz sa považuje náhla a neúmyselne sa vyskytnutá, časovo ohraničená udalosť, ktorá zvonku pôsobí škodlivo na ľudské telo a je v miestnej, časovej a príčinnej súvislosti s profesionálnym zamestnaním. Po utrpení pracovných úrazov a pri chorobách z povolania prináležia plnenia zákonného úrazového poistenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž