Komisia pre bezpečnosť práce

Takáto komisia musí byť vymenovaná na pracoviskách, na ktorých je pravidelne zamestnaných minimálne 100 zamestnancov, a musí byť prizvaná minimálne dvakrát ročne. Jej zloženie je definované v zákone o ochrane zamestnancov (ASchG). V prípade viacerých pracovísk sa musí zriadiť tzv. „Ústredná komisia pre bezpečnosť práce“.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž