Pracoviská

V terminológii ochrany zamestnancov sa rozlišujú pracoviská, staveniská a externé pracoviská. V určitom zmysle „vertikálne“ existujú pojmy pracoviská, pracovné priestory a pracovné miesta. Požiadavky na pracoviská sú uvedené v 2. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) a v predpisoch o pracovisku (AStV). Podľa definície zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) sú aj oblasti v exteriéri, na území podniku, časťou pracovísk, a preto sú zachytené v predpisoch o pracovisku (AStV).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž