Uredba o radnim mjestima (AStV)

Uredba o radnim mjestima (AStV), BGBl II br. 368/1998. AStV je uz Uredbu o zaštiti građevinskih radnika (BauV) druga najveća Uredba 2. odjeljka ASchG-a i sadržava (većim dijelom građevinske) zahtjeve za radna mjesta. AStV je podijeljen u sedam odjeljaka:
  1. Odjeljak: općenite odredbe (npr., skladištenja, izlazi, stube,...)
  2. Odjeljak: osiguranje evakuacije (evakuacijski putovi, područja za evakuaciju, izlazi za slučaj nužde)
  3. Odjeljak: zahtjevi za radne prostorije (npr., visine prostorije, ventilacija, klima-uređaj,..)
  4. Odjeljak: sanitarne mjere opreza i društvene prostorije
  5. Odjeljak: prva pomoć i protupožarna zaštita
  6. Odjeljak: građevine na gradilištima
  7. Odjeljak: prijelazne odredbe i završne odredbe

AUVA aplikacije

bks

Impresum