Predpisy o pracovisku (AStV)

Predpisy o pracovisku (AStV), BGBl II č. 368/1998. Nariadenie AStV je popri stavebnom nariadení (BauV) druhým veľkým nariadením 2. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) a obsahuje (z väčšej časti stavebné) požiadavky na pracoviská. Nariadenie AStV je rozčlenené do siedmich odsekov:
  1. odsek: Všeobecné ustanovenia (napr. skladovanie, východy, schodištia...)
  2. odsek: Zaistenie úniku (únikové cesty, únikové oblasti, núdzové východy)
  3. odsek: Požiadavky na pracovné priestory (napr. výška miestnosti, vetranie, klíma...)
  4. odsek: Sanitárne opatrenia a sociálne zariadenia
  5. odsek: Prvá pomoc a požiarna ochrana
  6. odsek: Budovy na staveniskách
  7. odsek: Prechodné ustanovenia a záverečné ustanovenia

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž