Zaštitni aparati za disanje

Prema namjeri korištenja postoje različite izvedbe zaštitnih aparata za disanje koje je potrebno odabrati prema sljedećim kriterijima:
  • atmosfera okruženja (sadržaj kisika, vrsta i koncentracija štetnih tvari, temperatura...)
  • mjesto i korištenje (rad u spremniku, potrebna sloboda kretanja, spašavanje...)
  • uvjeti upotrebe (trajanje rada, teški rad, dodatna PSA...)

Svi zaštitni aparati za disanje moraju nositi CE oznaku i mora ih provjeriti (akreditirano) ispitno mjesto.

AUVA aplikacije

bks

Impresum