Umiestnenie pracovných prostriedkov

Pracovné prostriedky musia byť umiestnené tak, aby:
  • bol dostatočný priestor medzi pohyblivými konštrukčnými dielmi pracovných prostriedkov a konštrukčnými dielmi nachádzajúcimi sa v okolí,
  • všetky použité alebo vytvorené energie či látky mohli byť bezpečne privedené a odstránené,
  • zamestnanci mali dostatočný priestor pre ich bezpečné používanie,
  • nebolo prekročené povolené zaťaženie nosných konštrukčných dielov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž