Feljegyzési kötelezettségek

Íme egy áttekintés az ASchG szerinti legfontosabb feljegyzési kötelezettségekről:
  1. A munkahely-evaluálás eredményeinek rögzítése a biztonsági és egészségvédelmi dokumentumokban (lásd dokumentáció).
  2. Balesetek vagy majdnem balesetek, vagyis halálos balesetek és olyan balesetek, amelyek három munkanapnál több munkakieséssel járnak rögzítése. Ezeket a feljegyzéseket öt napon belül jelenteni kell a balesetbiztosító intézetnek. Továbbá mindazokat az eseményeket rögzíteni kell, amelyek majdnem súlyos balesethez vezettek.
  3. Vizsgálatra kötelezett munkaeszközökről készült feljegyzések (lásd vizsgálat és karbantartás), ezeket a mindenkori munkaeszköz kiselejtezéséig meg kell őrizni.
  4. A szükséges alkalmassági és követő vizsgálatokról készült feljegyzéseket a mindenkori munkavállaló kilépéséig meg kell őrizni, ezután az adatokat át kell adni az AUVA intézetnek.
  5. Hallást károsító zaj behatása esetén, vagyis ha munkavállalók 85 dB(A) fölötti zajexpozíciós szintnek vannak kitéve.
  6. Veszélyes munkaanyagok használata esetén, tehát ha a munkavállalók rákkeltő, mutagén, biológiai vagy reprodukciót károsító 3. vagy 4. csoportba tartozó munkaanyagok behatásának vannak kitéve.
  7. A Szakismeret igazolását előíró rendelet (FK-V) szerinti különleges szakismeretek szükségessége esetén, pl. daru vezetéséhez, búvármunkákhoz, robbantási munkákhoz vagy targonca vezetéséhez.
  8. Prevenciós szakemberek feljegyzései az általuk végzett tevékenységekről, valamint a teljesített munkaidőkről.

AUVA App

hu

Impresszum