Obaveze vođenja knjiga

Evo pregleda o najvažnijim obavezama vođenja knjiga prema ASchG-u:
  1. rezultati evaluacije radnih mjesta u dokumentaciji o zaštiti sigurnosti i zdravlja (pogledajte Dokumentacija).
  2. nesreće ili događaj koji je prepoznat prije ozljede, tj. smrtonosne nesreće i nesreće koje za posljedicu imaju izostanak s posla duži od tri radna dana. Te evidencije moraju se unutar pet dana javiti nositelju osiguranja od nesreće. Osim toga, i sve događaje koji su skoro doveli do nesreće.
  3. evidencije o sredstvima za rad koja je potrebno ispitivati (pogledajte Ispitivanje i održavanje), a njih je potrebno čuvati do isključivanja dotičnog sredstava za rad.
  4. evidenciju o potrebnim pregledima sposobnosti i pratećim pregledima potrebno je čuvati do istupanja dotičnog zaposlenika, a nakon toga je podatke potrebno dostaviti AUVA-i.
  5. u slučaju djelovanja buke koja šteti sluhu, tj. kada na zaposlenika djeluje razina izloženosti buci iznad 85 dB(A).
  6. prilikom baratanja s opasnim radnim tvarima, tj. kada je zaposlenik izložen djelovanjima kancerogenih, mutagenih, bioloških radnih tvari ili tvari štetnih za reprodukciju grupe 3 ili 4.
  7. u slučaju potrebe za stručnim znanjima prema Uredbi o potvrdi stručnog znanja (FK-V), primjerice za vožnju dizalica, ronilačke radove, miniranje ili vožnju viličara.
  8. evidencije stručnjaka za prevenciju o poslu koji su proveli te iznos operativnog vremena.

AUVA aplikacije

bks

Impresum