Ochrana očí

Nebezpečenstvá pre oči sa môžu vyskytnúť v dôsledku mechanických (napr. prach, triesky, črepiny), optických (napr. UV žiarenie alebo laserové žiarenie), chemických alebo tepelných vplyvov. So zohľadnením namáhania sa používajú bezpečnostné zorníky alebo bezpečnostné sklá s filtračným účinkom. Ak nemajú byť chránené iba oči, ale aj tvár, používajú sa okrem uzavretých ochranných okuliarov a ochranných okuliarov s bočným štítom aj ochranné štíty, ochranné masky alebo ochranné prilby so štítom.
Všetky prístroje na ochranu očí musia mať označenie CE a byť otestované v (akreditovanom) skúšobnom stredisku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž