Izlazi

Izlazi moraju, ako se koriste bez prometa vozila, imati najmanju iskoristivu širinu od 0,8 m te svijetlu visinu od barem 2 m.
Ako se izlaz pretežito koristi za promet vozila, promet pješaka od tog je izlaza potrebno odvojiti vlastitim izlazom ili pomoću ograda. Za izlaze u slučaju nužde vrijede posebni zahtjevi.

AUVA aplikacije

bks

Impresum