Východy

Východy, pokiaľ sa používajú bez dopravy vozidlami, musia mať využiteľnú minimálnu šírku 0,8 m, ako aj svetlú výšku minimálne 2 m.
Ak sa východ používa prevažne na dopravu vozidlami, musí sa pešia doprava oddeliť od tohto východu prostredníctvom vlastného východu alebo pomocou zábradlia. Pre núdzové východy platia osobitné požiadavky.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž