Prag uključivanja, vrijednost uključivanja

Pod pojmom „prag uključivanja” ili „vrijednost uključivanja” razumije se vrijednost izloženosti ili izmjerena vrijednost prilikom čijeg prekoračivanja mjere za zaštitu zdravlja zaposlenika postaju potrebne. Prag uključivanja nalazi se ispod maksimalno dopuštene izloženosti. Primjer: vrijednost izloženosti prema paragrafu 4 VOLV-a za opterećenje bukom i vibracijama.

AUVA aplikacije

bks

Impresum