Akčná úroveň, akčná hodnota

Pod pojmom „akčná úroveň“ alebo „akčná hodnota“ rozumieme hodnotu expozície alebo merania, pri prekročení ktorej je potrebné vykonať opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Akčná úroveň sa nachádza pod maximálnou povolenou expozíciou. Príklad: akčné hodnoty podľa § 4 nariadenie VOLV pre expozíciu hluku a vibráciám.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž