Externé pracoviská

Zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) zásadne rozlišuje medzi činnosťami zamestnancov na pracoviskách, kde nachádzajú svoje uplatnenie zvláštne ustanovenia predpisov o pracovisku, činnosťami na staveniskách, kde platia ustanovenia stavebného nariadenia, a činnosťami na externých pracoviskách. Pre externé pracoviská neexistujú žiadne zvláštne ustanovenia v podobe nariadenia, platia predovšetkým ochranné ustanovenia vzťahujúce sa na činnosť, ktoré sú uvedené v 6. odseku ASchG.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž