Zváranie plameňom

Pre používanie a kvalitu prístrojov na zváranie plameňom platia požiadavky uvedené v nariadením o pracovných prostriedkoch (AM-VO). Používať sa musia podľa písomných prevádzkových pokynov. Tieto musia obsahovať smernice pre pripojenie regulátorov tlaku, nastavenie a prevádzkovanie zariadenia, správanie sa pri poruchách a výmenu bômb.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž