Zakon o koordinaciji građevinskih radova (BauKG)

BauKG regulira sigurnost i zdravstvenu zaštitu zaposlenika na gradilištima koordiniranjem radova pojedinačnih obrta prilikom pripreme i izvođenja građevinskih radova. Bitni elementi BauKG-a jesu aktivnosti koordinatora za planiranje, koordinatora za gradilišta te zaštitni plan za sigurnost i zaštitu zdravlja.

AUVA aplikacije

bks

Impresum