Zákon o koordinácii stavebných prác (BauKG)

Zákon o koordinácii stavebných prác (BauKG) upravuje bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov na staveniskách prostredníctvom koordinácie jednotlivých remeselných činností pri príprave a vykonávaní stavebných prác. Podstatnými prvkami zákona o koordinácii stavebných prác (BauKG) sú činnosti koordinátora plánovania, koordinátora stavebných prác, ako aj bezpečnostný plán a plán na ochranu zdravia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž