Stavebné nariadenie (BauV)

BauV je nariadenie k 2. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) a obsahuje všeobecné a zvláštne požiadavky a opatrenia pri prácach na staveniskách. Stavebné nariadenie (BauV) je rozdelené do 6 hlavných častí:
I. hlavná časť: Všeobecné požiadavky a opatrenia (napr. osobné ochranné prostriedky, nahlasovanie stavebných prác, prvá pomoc...)
II. hlavná časť: Zvláštne požiadavky a opatrenia (napr. zemné a skalné práce, lešenia, práce na strechách, práce v odpadových korytách...)
III. hlavná časť: Údržba, kontrola, čistenie a poučenie
IV. hlavná časť: Realizácia ochrany zamestnancov (povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov)
V. hlavná časť: Úradné opatrenia na ochranu zamestnancov, výnimky, odchýlky
VI. hlavná časť: Záverečné a prechodné ustanovenia

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž