Stavebné výťahy

Stavebné výťahy sú zdvíhacie zariadenia s výškou zdvihu väčšou ako 2 metre, ktoré sa po ukončení stavebných prác opäť demontujú a pri ktorých prostriedky na uchopenie bremena počas prevádzky neopustia vodiace konštrukcie. Stavebné nariadenie (BauV) rozlišuje stavebné výťahy bez prepravy osôb a s prepravou osôb. V druhom prípade musia byť použité dodatočné bezpečnostné zariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž