Gradilišta

Za radove na vremenski ograničenim ili gradilištima na različitim lokacijama na kojima se provode radovi na visokogradnji i niskogradnji, Uredba o zaštiti građevinskih radnika (BauV) utvrđuje posebne zahtjeve. Osim toga, primjenjuje se i Zakon o koordinaciji građevinskih radova (BauKG). Gradilišta se ne smatraju radnim boravištima, stoga se ne primjenjuje Uredba o radnim mjestima (AStV) (do paragrafa 46., građevine i radni prostori na gradilištima). Radnom je boravištu potrebno dodijeliti građevinske radnike i vanjske suradnike za izračun vremena za sprečavanje nesreća.

AUVA aplikacije

bks

Impresum